Keo Nến

Keo Nến Silicon là dòng sản phẩm chuyên dùng cho ngành đóng gói bao bì, thùng giấy, hộp quà các loại, dùng cho các loại chất liệu khác nhau như lớp giấy có cán mờ, thùng carton, gỗ...