KN thương hiệu đăng ký độc quyền của Công Ty Mê Linh

KN là thương hiệu keo nến đước SX và phân phối bởi Công ty Mê Linh